Politika varstva osebnih podatkov

1. Splošno


Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila. Ker nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) še ni sprejet, veljajo strožja pravila GDPR.

2. Upravljavec osebnih podatkov, njihovo varovanje in hramba


Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR, je Tampa d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče. Omenjeno podjetje prav tako v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdelujemo v delovnem procesu.

Osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Osebni podatki, ki jih obdelujemo, se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

3. Pravice posameznika


Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Tampa d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče ali preko elektronske pošte info@tampa.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

4. Ravnanje v primeru kršitev


V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo naše podjetje nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestilo ter o tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.


Tampa d.o.o.

Ljubljana, 25. 5. 2018

Uradne ure

od ponedeljka do petka

od 8. do 16. ure

Pokličite nas

+386 40 273 779 (Katarina)

+386 41 430 900 (Nuša)

Pišite nam

TAMPA, družba za storitve in trgovino, d.o.o.

Brnčičeva ulica 13

SI-1231 Ljubljana - Črnuče

Slovenija

Matična številka: 1313479

Identifikacijska številka za DDV: SI13274589

Datum ustanovitve: 17.7.1998

TRR UniCredit Banka Slovenija:

SI56 2900 0005 5631 103

SWIFT banke: BACXSI22


1. nadstropje zunaj, pisarna 3


Copyright © 2021 - Tampa d.o.o. | Produkcija PNV d.o.o.